0

ทางระบายน้ำ บ่อพักน้ำ กำแพงกันดิน

อิฐบล๊อค นาโน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับสิ่งก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กำแพงกันดิน ทางระบายน้ำแม่น้ำ ลำคลอง บ่อพักน้ำข้างถนน และอื่นๆได้อีกหลากหลาย โดยด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 
 
   

ทางระบายน้ำ นาโน เป็นการนำไปประยุกต์ใช้ทำทางระบายน้ำลงไปยังแม่น้ำ ซึ่งมีช่วงเวลาก่อสร้างสั้นเรื่องจากต้องแข่งกับเวลาน้ำทะเลลดลง ทำให้ต้องสร้างให้เสร็จด้วยเวลาอันรวดเร็ว

credit : ลูกค้าที่สมุทรสาคร ซื้อไปทำเอง
                         

ทางระบายน้ำ